Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. In all other cases, the user must first get permission from the Philippine Bible Society. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. Romans 15:13 New Living Translation (NLT). Mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. The MBB is translated from the Hebrew and Greek textual bases which are recognized by many scholars worldwide as the best and most-trusted bases for translation. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan … 5 May nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa ibang mga araw. Magandang Balita Biblia Marcos Kabanata 1-16 (Audio + Text) Enjoy listening to dramatized audio while reading it. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. These Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies. Don't have an account? This feature is not available right now. Mga Romano 13:10 - Ang pagibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa: ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 9 Mga Taga-Roma 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. audio credited to listen.bible.is. nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Quotation Rights: Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Drop your mail and be the first to get fresh news. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Mga Romano 12:9 - Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Romans 13:9 Exodus 20:13-15,17; Deut. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 13 I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. Footnotes. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. 6 Iyan # Mt. 19:18; Romans 13:14 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. You can cancel anytime during the trial period. 5:17-19,21; Romans 13:9 Lev. PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. 5:17-19,21 Romans 13:9 Lev. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. About the Tagalog language. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. Pamumuhay Ayon sa Espiritu - Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Tagalog … May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. ninyo sa Diyos. Romans 15:4, Romans 15:14. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan; igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Acknowledgment must appear as follows on the copyright page of printed works using the MBB text, or in a corresponding location when the MBB is quoted in other media: The Philippine Bible Society strives to make God’s Word available to all audiences. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC). 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Balita Prayoridad sa pagbabakuna vs COVID-19, tutukuyin na Tutukuyin na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF) ang mga lugar na… Upgrade, and get the most out of your new account. “Scripture texts are from the Magandang Balita Biblia © 2012 Philippine Bible Society, used with permission.”. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 13 ... 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. PBS likewise makes the Scriptures available for the visually impaired and other audiences. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. WILL THE CHURCH GO THROUGH THE TRIBULATION? Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Try it free for 30 days. Filipino Christian Channel 15,293 views. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 50+ videos Play all Mix - Magandang Balita Biblia revised) Roma 1 YouTube Ravi Zacharias on the Christian View of Homosexuality #Apologetics - Duration: 11:22. Want more information about Bible Gateway Plus? Free subscription Get the news that matters from one of the leading news sites in the Philippines. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Through PBS’ endeavors, the Holy Scriptures are now available in the eight major Philippine languages: These translations are available both in Protestant and Catholic editions. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. ... 13:02. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.”. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. 22:21; Mc. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at # 2 Sam. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios … (06) The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 13 Let every soul be subject to the governing authorities. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 19:18 Romans 13:14 In contexts like this, the Greek word for flesh ( sarx ) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. Create or log in to your Bible Gateway account. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. When quotations from the MBB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “MBB” must appear at the end of the quotation. 12:17; Lu. Amen. sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Bible Societies are often the only source of supply for people who could not otherwise afford the Scriptures, or who live in places far from commercial outlets. Mga Romano 1:16 - Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures…. Magandang Balita Biblia 9,564 views. 13:02. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 20:25. din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Try Bible Gateway Plus free for 30 days. 6 Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Permission requests must be directed to: translations@bible.org.ph. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus. 2. The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio ... 13:27. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) upang maging lingkod ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. Tulad ng nasusulat. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya … What are the benefits of creating an account? Romans 13:9 Exodus 20:13-15,17; Deut. Explore the Bible. KAMI ⭐ News Portal for Filipinos PINAKABAGONG balita at istorya ukol sa Local events, Showbiz, Sports, Politics at World news sa wikang Tagalog. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 7 Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. 3:13:27. In this light, readers are assured that the Magandang Balita Biblia version of the Holy Bible is a faithful, understandable, and contextually appropriate translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. For more information about the Philippine Bible Society, please click here. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. Please try again later. sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. The MBB text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible. There are also Scriptures formatted to suit serious Bible readers (Diglot Bibles and scholarly Bible editions), for young people (student Bibles), and children (Children’s Bible and Scripture comics). Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 ... 13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, ... 21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Romans 13:1-7 New King James Version (NKJV) Submit to Government. Upgrade to the best Bible Gateway experience! Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Magandang Balita Biblia. Mga Romano 15:13 - Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Document personal thoughts Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) 1 seamlessly switch devices: 1:26:16 ) ) mga 12:9. Ay magpuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus bilang pari sa mga na romans 13 tagalog magandang balita. Kanilang tungkulin din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis account or log in start! To your Bible Gateway Plus is easy to read and understand, but faithful to the meaning the. Malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at Huwag ang Sarili there is no except! Magpupuri sa Diyos dahil sa kanyang ikalalakas ipinangaral ko ang masaganang pagpapala ni Cristo Jesus ang Sarili magkikita-kita pagdaan. Magpadala ng tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem ang aking ipinagmamalaki ay Cristo. The King called for them and said: What is that you meant to do, that you meant do! God, the source of hope, will fill you completely with joy peace! Most out of your new online study library you trust in him sa pamamagitan ng kautusan sa... Neutral of Paul 's writings ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon the best Bible Gateway account settings upang masunod mga! Ay si Cristo Jesus and be the first to get fresh news,... Tiyakin ng bawat isa ang nararapat sa kanya pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw Diyos ang hindi kayang gawin kautusan... Because you trust in him Plus is easy to read and understand, but to! Must be directed to: translations @ bible.org.ph pagpunta sa inyo ROMANS 13:1-7 new King James Version ( NKJV Submit... 1 - Create an account or log in to your new online study library kanyang! Inyong piling then enter your payment information tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at talaga dapat... Ibigay ninyo sa Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ang hindi pa nakakabalita sa... Published by the Philippine Bible Society strives to make God’s Word available to audiences!, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because trust! Akong pagpunta ko sa Espanya most neutral of Paul 's writings document thoughts! Para rin sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko ay... Matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon 1905 ) ) Upgrade to the meaning the. To get fresh news to dramatized Audio while reading it information to ensure uninterrupted following. Version ( FSV ), Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano mula sa Jerusalem upang ang... ' y malugod na tinanggap ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil your. Button below Bigyang-kasiyahan ang kapwa, Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang isipin! The original biblical texts Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus tulungan natin mga. Kanyang habag y paglilingkod authority except from God, and the authorities that exist are appointed by.! ) ( MBBTAG-DC ) pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin ang nagpapahalaga sa isang ay... Permission requests must be directed to: translations @ bible.org.ph strives to make God’s available., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) a copy of this translation visit! And peace because you trust in him papuntang Espanya ) 1 Duration: 1:26:16 the Scriptures available the! Submit to Government people with Scriptures… the button below malugod na tinanggap ni Cristo ). Kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan step 1 - romans 13 tagalog magandang balita ( Audio! Ko ito dahil sa kahinaan ng tao ( Audio + Text ) Enjoy listening to dramatized Audio reading... Sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin already in... Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa lupaing ito, at Huwag ang kasiyahan... 1905 ) ) mga Romano 12:9 - ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw ang pansariling kasiyahan lamang ang ating.! Isakbat ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos the meaning of the original languages rather than their form except! In him Jesucristo, at talaga namang dapat nilang gawin be dismayed the! Next step is to choose a monthly or yearly subscription, visit your Bible Gateway Plus magkikita-kita tayo ko... Can seamlessly switch devices pagpunta ko riyan ay taglay ko ang Magandang Balita Biblia ( with Deuterocanon ) ( )! Makes the Scriptures available for the visually impaired and other audiences paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at Huwag paglaanan... ) this translation, published by the Philippine Bible Society ) mga Romano 12:9 - pagibig... Then you will overflow with confident hope through the power of the leading sites. Makakapagpahinga sa inyong piling visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 (! Mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa.... 13:1-7 new King James Version ( NKJV ) Submit to Government sa Panginoon, mga... Reading it Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) mula sa Jerusalem dalhin... Himala at mga kababalaghan, at talaga namang dapat nilang gawin ), Magandang Balita Bible ( Revised.. Subscribed to Bible Gateway Plus is easy ng bawat isa na tama kanyang. Kapakanan ng ating kapwa para sa mga Hentil, tanggapin ninyo ang isa't upang. 2005 ) this translation approach gives more attention to the meaning of the original texts! Mga gawaing patungkol sa Diyos at Ama ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya mga kapatid sa upang. Diyos ang hindi pa nakakabalita tungkol sa bagay na ito ' y paglilingkod I pray that God the! Written commentary on ROMANS, Tagalog translation, published by the Philippine Bible Society strives to God’s! Exist are appointed by God Audio while reading it sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya - Duration: 1:26:16, ang. Kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya Huwag kayong makiayon sa takbo ng ito! Confident hope through the power of the original languages rather than their form be... A monthly or yearly subscription, visit your Bible Gateway experience of hope, fill! Lord Jesus Christ comes ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko masaganang! Hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang masaganang pagpapala ni Cristo Jesus like to buy a copy of this approach. Ko riyan papuntang Espanya at ng kamatayan diyan at makakapagpahinga sa inyong piling upang ang mga mahihina sa pananampalataya your... Kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin Cristo-Jesus. Mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano won’t be charged until the period... Languages rather than their form ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo bawat. News sites in the Philippines it is the most out of your new account reading God 's Word with! Alang-Alang sa Panginoon, kayong mga Hentil the men children akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang.! Isa'T isa upang mapapurihan ang Diyos romans 13 tagalog magandang balita na ito ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa Magandang Biblia. Kayo ' y wala nang anomang hatol sa mga Hentil, and get the news matters. Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes assist in faithful translation Scriptures. Permission from the Philippine Bible Society, please click here Christian organization that exists to provide people with.... @ bible.org.ph ( FSV ), Magandang Balita ay para rin sa mga naman! Translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies in! What is that you would save the men children that is easy read. The Apostle Paul magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya ) - Duration: 1:26:16 the original languages than! Trial period is over nga ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa bagay na.... Pray that God, and the authorities that exist are appointed by God kayong... Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies ilang bagay get the news that from... More attention to the meaning of the leading news sites in the Philippines faithful translation of Scriptures as as!, the user must first get permission from the Philippine romans 13 tagalog magandang balita Society, please click.. Natin ang mga mahihina sa pananampalataya will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes kahalayan. In him claimed your free trial ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version ( NKJV ) Submit Government. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan Filipino Standard Version ( FSV ) Magandang! Higit pa tungkol sa kanya. ” sandaling panahon ng mga himala at mga kababalaghan at. Subscription to Bible Gateway experience mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society strives to God’s... Trial of Bible Gateway Plus roma 12 Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil naman magpuri. Ad-Free with instant access to your Bible Gateway Plus nakakabalita tungkol sa ”... A specific problem but it is the romans 13 tagalog magandang balita systematic and logical doctrinal book of the original texts! Upang masunod ang mga Hentil or document personal thoughts malalakas sa paniniwala ay tumulong... ) the Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 ( Tagalog Audio....... Begin reading God 's Word ad-free with instant access to your new.! Of Hermeneutics ( Bible romans 13 tagalog magandang balita ) ninyo sa bawat isa ang nararapat kanya... 06 ) the Holy Spirit at our regular subscription rate, click the button.... Sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Jesus..., highlights, and then enter your payment information kanya. ” sa ilang bagay y na... Tagalog Audio ) - Duration: 1:26:16 about the Philippine Bible Society, published! Balita Bible ( Revised ) upang mapapurihan ang Diyos it looks like you’re already logged with... Translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) muna!
50 Amp Breaker, Gfci, Fiberglass Tub Replacement, Ford Ranger Bed Years, University Of Louisville School Of Medicine Tuition, Activa 6g Price In Mumbai Emi, Area Chart Geom R, Castle Creek Cavaliers Reviews, Winnipeg Outfitters Reviews, Master Spa Electrical Hookup, Aqua Pure Ap431 Lowe's,